Kogeneracja w porównaniu do konwencjonalnego, oddzielnego wytwarzania energii

W konwencjonalnych elektrowniach zawodowych straty podczas przetwarzania energii zawartej w paliwie na energię elektryczną osiągają prawie 60%.
Jest to między innymi spowodowane tym, że powstające ciepło nie jest wykorzystywane, tylko oddawane do atmosfery albo do zbiorników wodnych
lub do rzek.

Dlaczego nie wykorzystuje się tego ciepła? Elektrownie konwencjonalne wytwarzają energię elektryczną w oddaleniu od jej odbiorców. Te duże odległości uniemożliwiają ekonomicznie opłacalne dostarczenie tego ciepła do osiedli celem jego wykorzystania.

To oddalenie niesie z sobą jeszcze jedną niedogodność: wyprodukowaną
w dużej elektrowni energię elektryczną trzeba jeszcze przesłać do odbiorców.
Na tej liczonej w kilometrach drodze powstają straty sieciowe.

W gospodarce skojarzonej energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. W ten sposób redukuje się koszty sieci i zapobiega powstawaniu strat sieciowych. Energia paliwa jest wykorzystywana w nawet
do ponad 96%, ponieważ ciepło odpadowe znajduje zastosowanie
do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Ale również w porównaniu do energii słonecznej i wiatrowej XRGI®
ma jednoznaczne zalety. XRGI® jest bardziej niezawodny, ponieważ dostarcza energię całkowicie niezależnie od wiatru i słońca. Dzięki temu energia elektryczna i ciepło są dostępne w każdej chwili.

Skończ z marnotrawstwem

Podczas kiedy w konwencjonalnych elektrowniach prawie dwie trzecie energii zastosowanego paliwa pozostają niewykorzystane, układ XRGI® znacznie efektywniej wykorzystuje zastosowane paliwo – nawet do ponad 96%.

ODZNACZONE

EKOLOGICZNYM ZNAKIEM

BŁĘKITNEGO ANIOŁA


My już od początku wiedzieliśmy, że nasze układy XRGI® to prawdziwe anioły. Ale teraz potwierdził to również Niemiecki Instytut Ochrony Jakości
i Oznakowania s.z.

Kontakt w Danii


EC POWER A/S
Samsøvej 25
8382 Hinnerup, Dania

Telefon: +45 87 434 100
Telefaks: +45 87 434 101
Email: sales@ecpower.dk

 

Kontakt w Polsce


ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. Jawna

ul. Słubicka 2A

03-241 Warszawa


Telefon: +48 22 243 52  47(48)
Telefaks: +48 22 632 00 22
Email: biuro@art-klima.pl