Jedyna w swoim rodzaju inteligentna technika zapewniająca maksymalne pokrycie zapotrzebowania

Za każdym sukcesem ekonomicznym kryje się mądra głowa. Tak jest również
w przypadku XRGI®: inteligentny układ sterowania iQ steruje w pełni automatycznie pracą komponentów układu XRGI® – w zależności od strategii eksploatacji w trybie prowadzenia elektrycznego, cieplnego lub cenowego.

 

Tradycyjny CHP – w trybie prowadzenia cieplnego

XRGI® z opatentowaną modulacją w czasie rzeczywistym

Modulacja mocy nawet do 50 %

  • iQ analizuje Twoje zużycie energii i dopasowuje do niego w czasie rzeczywistym pracę XRGI®.
  • Dzięki opatentowanej modulacji w czasie rzeczywistym układ XRGI® można eksploatować w trybie rzeczywistego zapotrzebowania, co pozwala
    na wielokrotnie wyższą efektywność.

Zarządzanie pojemnością

iQ i sterownik zasobnika troszczą się o to, aby obwód grzewczy i zasobnik buforowy mogły przyjąć ciepło powstające podczas wytwarzania energii elektrycznej.

NAWET O 30 % WYŻSZE POKRYCIE WŁASNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ EL. NIŻ PRZEZ STANDARDOWE CHP, 100 % WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KOGENERACJI

POZWALA TO NA UNIKNIĘCIE NIEPOTRZEBNEJ SPRZEDAŻY ENERGII EL. DO SIECI
I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ.

 

Układ sterowania iQ uczy się z zachowania użytkowników obiektu i tworzy inteligentne profile zużycia. Przy pomocy tych profili układ prognozuje oczekiwane zużycie. Prognozowane zużycie porównywane jest na bieżąco w czasie rzeczywistym z faktycznym zużyciem, co optymalizuje profil zużycia.

Blok grzewczo-energetyczny tak długo wytwarza energię elektryczną, jak długo powstające przy tym ciepło może zostać albo zużyte, albo zmagazynowane.
Przy pomocy stworzonych prognoz układ sterowania iQ prowadzi inteligentne zarządzanie pojemnością magazynową. Przewiduje on, kiedy zapotrzebowanie
na energię elektryczną będzie szczególnie wysokie i porównuje je z oczekiwanym zapotrzebowaniem na ciepło. Układ sterowania iQ troszczy się o to, aby zasobnik buforowy miał zawsze w miarę możliwości dużo wolnej mocy na przyjęcie ciepła powstającego przy produkcji energii elektrycznej.

Maksymalną efektywność XRGI® osiąga dzięki modulacji w czasie rzeczywistym. Ponieważ może on zmieniać swoją moc nawet o 50%, jesteś w stanie w 100% wykorzystać potencjał tkwiący w kogeneracji. Ten jedyny w swoim rodzaju system zarządzania energią pozwoli Ci zawsze szybko i elastycznie dopasować się do ciągle zmieniających się warunków ramowych na rynku energii – również w przypadku przyszłych nowelizacji przepisów prawa.

To jeden z powodów, dlaczego XRGI® jest tak nieporównywalnie efektywnym układem.

Skończ z marnotrawstwem

Podczas kiedy w konwencjonalnych elektrowniach prawie dwie trzecie energii zastosowanego paliwa pozostają niewykorzystane, układ XRGI® znacznie efektywniej wykorzystuje zastosowane paliwo – nawet do ponad 96 %.

        

KORZYSTAJ

Z TEGO SAM!

TO SIĘ OPŁACA.


Obniż koszty energii nawet o 60 % przez własne wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej przez XRGI®. Pozwoli Ci na to nasza innowacyjna modulacja mocy..

Kontakt w Danii


EC POWER A/S
Samsøvej 25
8382 Hinnerup, Dania

Telefon: +45 87 434 100
Telefaks: +45 87 434 101
Email: sales@ecpower.dk

 

Kontakt w Polsce


ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. Jawna

ul. Słubicka 2A

03-241 Warszawa


Telefon: +48 22 243 52  47(48)
Telefaks: +48 22 632 00 22
Email: biuro@art-klima.pl